• Simple Usage
  Simple Usage
 • Huge-IT Slider
  Huge-IT Slider
  The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.
 • Challenge 40
 • Lifeventure
 • Leatherman
 • Julbo
 • Compeed
 • Gorilla glue
 • Camelbak
 • Trangia
 • Buff - Flat is boring
 • Sealskinz
 • Led lenser
 • Lifesystemns
 • Stanley
Meld deg på i dag!

Generelle regler

I Galdhøpiggrennet kan du velge mellom tre konkurranser; individuelle klasser (ne’ åleine), lagkonkurranse (ne’ i lag) og upp-Å-ne’ , der løperne konkurrerer om best tid opp og ned. Alle konkurransene er åpne for løpere med telemark utstyr og randonee/alpint utstyr.

Klasseinndeling

For individuelle klasser (ne’åleine): Løpere med telemarkutstyr konkurrerer i aldersbestemte klasser (se under). Løpere med alpint/randonee utstyr konkurrerer i klasse for damer eller herrer. Aldersbestemte klasser for løpere med telemark utstyr:
 • Junior: 16-19 år
 • Senior: 20-30 år
 • Veteran: 31-40 år
 • Superveteran: 41+
For lagkonkurransen (ne´i lag) Lagene konkurrerer i klasser for henholdsvis telemarkutstyr og randonee/alpint. Merk at alle løpere på laget må ha samme kategori utstyr. For uppÅne Deltakerne deles inn i 4 klasser:
 • Telemark – Damer og Herrer
 • Randonee – Damer og Herrer

Nedre aldersgrense

Nedre aldergrense for deltakelse i Galdhøpiggrennet er 16 år uansett klasse/konkurranse. Det er ingen øvre aldersgrense for deltakelse i Galdhøpiggrennet.

Startkontingent og betaling

Startkontingent for deltakelse på Galdhøpiggrennet er kr 500,- per løper. Denne kontingenten dekker, avgift til skikrets og skiforbundet, samt til dekning av arrangørkostnader. Dersom du deltar i flere øvelser, betales det kr 300,- for tilleggsøvelsen. Dersom du ikke har helårslisens, må du i tillegg løse engangslisens.  Dette er ikke inkludert i startkontingenten (se Lisens). Påmelding er gyldig kun ved betalt påmeldingsavgift. Innbetaling av startkontingent skjer til: Konto 1602.46.40128 Galdhøpiggrennet v/Trygve Lunde Skogstjernevegen 5 2052 JESSHEIM

Lisens (skiforsikring)

Alle som kjører Galdhøpiggrennet må ha gyldig lisens (skiforsikring). Dette er løperens ansvar. Dersom du ikke har helårslisens, er du nødt til å betale engangslisens:
 • Lag    Uansett alder    50,-
 • Individuelt    Junior    50,-
 • Individuelt    Senior    130,-
 • Engangslisens kan løses ved avhenting av startnummer på Spiterstulen.
Dersom du starter i flere konkurranser, trenger du kun å betale lisens for en øvelse. Hvis du er senior og i tillegg kjører individuelt, må du da betale kr.130,- Utstyr
 • Sekk Bruk av ryggsekk er obligatorisk for alle klasser. Ryggsekken skal veie 5 kilo ved nedkjøring og dette blir kontrollert. Vekter settes ut nede i telt-området ved Spiterstsulen og ved start på toppen. For lite vekt medfører diskvalifikasjon.
 • Hjelm Bruk av hjelm er påbudt. Bruk alpin eller hopphjelm. Motorsykkelhjelm eller lignende er ikke tillatt.
 • Forsøpling Rennet kjøres i Jotunheimen Nasjonalpark. En hver form for forsøpling i naturen medfører diskvalifikasjon.
Obligatorisk utstyr for alle startende:
 • Ryggsekk
 • Spade med skaft, blad minst 20*20 em, original og umodifisert
 • Søkestang minst 2,40m, minst 10mm i diameter
 • Hjelm (Sykkelhjelm og lignende godkjennes ikke)
 • 1 sett vindtette klær
 • 1 par feller
 • Minst 1 liter væske ved start
 • Enkeltmannspakke
 • For Telemark klassene: Telemarkstøvler og Telemark ski med løs hæl
 • For Randonee klassene: Randoneeutstyr. Vi oppfordrer deltakerne til å medbringe personlig skredsøker. Avhengig av løype og vær kan arrangørene komme med tilleggskrav fredag kveld, men selvsagt basert på naturlig tilgjengelig utstyr

Obligatorisk utstyr som utleveres av arrangør:

 •  Tidtakerbrikke, som festes på venstre håndledd
 • Startnummer som skal bæres godt synlig under hele konkurransen
 • Kart (UppÅne)
 • Klippekort (UppÅne)

Konkurransegjennomgang for UppÅne`

 • Det avholdes et obligatorisk møte med gjennomgang av konkurransen i startområdet 30 minutter for rennstart. På dette møtet gjennomgås:
 • Løypetraseen
 • Vær prognose som inneholder temperatur, vind og nedbør
 • Spesielle utstyrskrav
 • Utdeling av startbrikker, kart og klippekort.

Løypenfor UppÅne´

 • Fellesstart kl. 09.00 (Kontroll av sekker før start)
 • Løype opp merkes med bambus og Swix bånd
 • Deltakerne er selv ansvarlige for registrering på målepunkter
 • Løypen ned som skal følges er den originale telemark traseen. Alle porter skal passeres. (Mål ved Spiterstulen)
 • Ca. 4.5 km opp til vending, 3.5 km ned. 1000 høydemeter

Spesielle forhold

Det kan oppstå kollisjoner mellom publikum og utøvere på vei ned. Løpere bes ta forbehold vedrørende fart. Farlige partier: Det ansees ikke å være spesielt farlige områder (ras) som skal passeres, men vi anbefaler på generelt grunnlag å gjøre personlige vurderinger.

Særskilte regler:

Utøverne kan ikke motta drikke eller utstyr fra utenforstående.
 • Ved brutt løp skal dette meddeles ved nærmeste bemannede kontrollpunkt.
 • Forsøpling medfører disk (vi er i nasjonalpark!).
 • Deltakelse på eget ansvar.
 • Alle utøvere må yte hjelp ved evt ulykke.
 • Alle utøvere må medbringe obligatorisk utstyr under konkurransen. Tidstillegg er 1 min. per manglende del.