• Challenge 40
 • Lifeventure
 • Leatherman
 • Julbo
 • Compeed
 • Gorilla glue
 • Camelbak
 • Trangia
 • Buff - Flat is boring
 • Sealskinz
 • Led lenser
 • Lifesystemns
 • Stanley
Meld deg på i dag!

Generelle regler

I Galdhøpiggrennet kan du velge mellom tre konkurranser; individuelle klasser (ne’ åleine), lagkonkurranse (ne’ i lag) og upp-Å-ne’ , der løperne konkurrerer om best tid opp og ned. Alle konkurransene er åpne for løpere med telemark utstyr og randonee/alpint utstyr.

Klasseinndeling

For individuelle klasser (ne’åleine): Løpere med telemarkutstyr konkurrerer i aldersbestemte klasser (se under). Løpere med alpint/randonee utstyr konkurrerer i klasse for damer eller herrer. Aldersbestemte klasser for løpere med telemark utstyr:
 • Junior: 16-19 år
 • Senior: 20-30 år
 • Veteran: 31-40 år
 • Superveteran: 41+
For lagkonkurransen (ne´i lag) Lagene konkurrerer i klasser for henholdsvis telemarkutstyr og randonee/alpint. Merk at alle løpere på laget må ha samme kategori utstyr. For uppÅne Deltakerne deles inn i 4 klasser:
 • Telemark – Damer og Herrer
 • Randonee – Damer og Herrer

Nedre aldersgrense

Nedre aldergrense for deltakelse i Galdhøpiggrennet er 16 år uansett klasse/konkurranse. Det er ingen øvre aldersgrense for deltakelse i Galdhøpiggrennet.

Startkontingent og betaling

Startkontingent for deltakelse på Galdhøpiggrennet er kr 500,- per løper. Denne kontingenten dekker, avgift til skikrets og skiforbundet, samt til dekning av arrangørkostnader. Dersom du deltar i flere øvelser, betales det kr 300,- for tilleggsøvelsen. Dersom du ikke har helårslisens, må du i tillegg løse engangslisens.  Dette er ikke inkludert i startkontingenten (se Lisens). Påmelding er gyldig kun ved betalt påmeldingsavgift. Innbetaling av startkontingent skjer til: Konto 1602.46.40128 Galdhøpiggrennet v/Trygve Lunde Skogstjernevegen 5 2052 JESSHEIM

Lisens (skiforsikring)

Alle som kjører Galdhøpiggrennet må ha gyldig lisens (skiforsikring). Dette er løperens ansvar. Dersom du ikke har helårslisens, er du nødt til å betale engangslisens:
 • Lag    Uansett alder    50,-
 • Individuelt    Junior    50,-
 • Individuelt    Senior    130,-
 • Engangslisens kan løses ved avhenting av startnummer på Spiterstulen.
Dersom du starter i flere konkurranser, trenger du kun å betale lisens for en øvelse. Hvis du er senior og i tillegg kjører individuelt, må du da betale kr.130,- Utstyr
 • Sekk Bruk av ryggsekk er obligatorisk for alle klasser. Ryggsekken skal veie 5 kilo ved nedkjøring og dette blir kontrollert. Vekter settes ut nede i telt-området ved Spiterstsulen og ved start på toppen. For lite vekt medfører diskvalifikasjon.
 • Hjelm Bruk av hjelm er påbudt. Bruk alpin eller hopphjelm. Motorsykkelhjelm eller lignende er ikke tillatt.
 • Forsøpling Rennet kjøres i Jotunheimen Nasjonalpark. En hver form for forsøpling i naturen medfører diskvalifikasjon.
Obligatorisk utstyr for alle startende:
 • Ryggsekk
 • Spade med skaft, blad minst 20*20 em, original og umodifisert
 • Søkestang minst 2,40m, minst 10mm i diameter
 • Hjelm (Sykkelhjelm og lignende godkjennes ikke)
 • 1 sett vindtette klær
 • 1 par feller
 • Minst 1 liter væske ved start
 • Enkeltmannspakke
 • For Telemark klassene: Telemarkstøvler og Telemark ski med løs hæl
 • For Randonee klassene: Randoneeutstyr. Vi oppfordrer deltakerne til å medbringe personlig skredsøker. Avhengig av løype og vær kan arrangørene komme med tilleggskrav fredag kveld, men selvsagt basert på naturlig tilgjengelig utstyr

Obligatorisk utstyr som utleveres av arrangør:

 •  Tidtakerbrikke, som festes på venstre håndledd
 • Startnummer som skal bæres godt synlig under hele konkurransen
 • Kart (UppÅne)
 • Klippekort (UppÅne)

Konkurransegjennomgang for UppÅne`

 • Det avholdes et obligatorisk møte med gjennomgang av konkurransen i startområdet 30 minutter for rennstart. På dette møtet gjennomgås:
 • Løypetraseen
 • Vær prognose som inneholder temperatur, vind og nedbør
 • Spesielle utstyrskrav
 • Utdeling av startbrikker, kart og klippekort.

Løypenfor UppÅne´

 • Fellesstart kl. 09.00 (Kontroll av sekker før start)
 • Løype opp merkes med bambus og Swix bånd
 • Deltakerne er selv ansvarlige for registrering på målepunkter
 • Løypen ned som skal følges er den originale telemark traseen. Alle porter skal passeres. (Mål ved Spiterstulen)
 • Ca. 4.5 km opp til vending, 3.5 km ned. 1000 høydemeter

Spesielle forhold

Det kan oppstå kollisjoner mellom publikum og utøvere på vei ned. Løpere bes ta forbehold vedrørende fart. Farlige partier: Det ansees ikke å være spesielt farlige områder (ras) som skal passeres, men vi anbefaler på generelt grunnlag å gjøre personlige vurderinger.

Særskilte regler:

Utøverne kan ikke motta drikke eller utstyr fra utenforstående.
 • Ved brutt løp skal dette meddeles ved nærmeste bemannede kontrollpunkt.
 • Forsøpling medfører disk (vi er i nasjonalpark!).
 • Deltakelse på eget ansvar.
 • Alle utøvere må yte hjelp ved evt ulykke.
 • Alle utøvere må medbringe obligatorisk utstyr under konkurransen. Tidstillegg er 1 min. per manglende del.